3 marca 2017 / NEWS


Komunikat dotyczący sprzedaży biletów

Organizator Festiwalu Sunrise informuje, że rozpoczęty w dniu 1 marca 2017 roku proces sprzedaży biletów wstępu na Sunrise Festival 2017 został zakłócony  w sposób niezawiniony i niezależny od Organizatora. W chwili obecnej Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu usunięcia skutków i zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

3 marca 2017