4 marca 2017 / NEWS


Komunikat organizatora odnośnie dopłat do zamówionych biletów

Drodzy uczestnicy Sunrise Festival 2017, 

biorąc pod uwagę 15 lat dobrej tradycji Festiwalu i współpracy z Wami, podjęliśmy decyzję o tym, że sprzedaż biletów wstępu uznana została za ważną i wiążącą. Potwierdzamy, iż wszystkie bilety, które zostały kupione w okresie od 1 marca 2017 roku są ważne bez konieczności dokonywania dodatkowych wpłat.

 Niezależnie od przyczyn nieprawidłowości, które zostały ujawnione w procesie sprzedaży, postanowiliśmy kontynuować sprzedaż i produkcję biletów wstępu na dotychczasowych zasadach. Produkcja i wysyłka biletów wstępu zostanie wznowiona niezwłocznie.

Jednocześnie potwierdzamy, iż proces sprzedaży biletów przebiegł wadliwie i doszło do sprzedaży biletów wstępu po cenach nieadekwatnych (zaniżonych) w stosunku do kategorii biletów z danej puli sprzedażowej. Podkreślamy, iż zwracając się z oficjalną prośbą o zapłatę kwot należnych z tytułu ceny biletów (czyli różnicy pomiędzy kwotą zapłaconą a kwotą należną za bilet wstępu z danej kategorii cenowej) działaliśmy jednie w celu przywrócenia zgodności pomiędzy ceną biletu i jego kategorią. W żadnym przypadku nie była to nieprzewidziana wcześniej dodatkowa opłata czy dopłata w związku z podwyższeniem ceny biletu z chęci zysku. Jest nam niezmiernie przykro, że tak to zostało odebrane przez większą część uczestników naszego Festiwalu.

 Dziękujemy tym, którzy okazali zrozumienie i dokonali dodatkowych wpłat. Zapewniamy, iż wpłaty te będą zwracane w trybie natychmiastowym.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomimo zaistniałej sytuacji okazali zrozumienie i powstrzymali się z przedwczesnym osądem i oskarżeniami pod adresem Organizatora Sunrise Festival 2017.

Życzymy wszystkim uczestnikom udanej zabawy na Sunrie Festival 2017!

MDT Production.

4 marca 2017