Kontakt: Akredytacje

Przyjmowanie zgłoszeń kończy się w dniu 1 lipca 2018. Informacje na temat akredytacji prasowych będą rozsyłane najpóźniej do dnia 21 lipca 2018.