Bezpieczeństwo

This post is also available in: enEnglish

Nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu czuwa Agencja Ochrony BOKSER z Poznania, która służy pomocą dla każdej osoby na Sunrise Festival. Namiot medyczny na festiwalu znajduje się zaraz przy głównym wejściu na teren imprezy. Obsługa medyczna dostępna jest przez cały czas trwania festiwalu dla każdego uczestnika.